Боловсролыг дэмжигч танд баярлалаа. Таны өгсөн хандив өөр нэгний боловсролд маш их ач тус хүргэх болно. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.

Image

Бүх банкны апп ашиглан QR уншуулан төлөх боломжтой

Банк: Худалдаа Хөгжлийн Банк

Данс: 406125187

Эзэмшигч: Паблик Бенефит Корпорейшн